บริการเพิ่มเติม

บริการเพิ่มเติมของเรา

1.งานติดตั้งกล้องวงจรปิด

2.งานติดตั้งไฟฟ้าแก้ไขปรับปรุงงานไฟฟ้าภายในบ้านภายในอาคาร

3.งานติดตั้งเซ็นเซอร์ป้องกันขโมยภายในบ้านอาคารต่าง ๆ

4.งานติดตั้งระบบเปิดปิดรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

5.งานติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น

6.งานติดตั้งพัดลมในบ้านอาคารโรงงาน

7.งานติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน

8.งานติดตั้งโคมไฟภายในบ้านและอาคารโรงงาน

Visitors: 33,267