ล้างแอร์ลำลูกกา

ล้างแอร์

   ล้างแอร์เครื่องละ 500 บาท

     ทดลองใช้บริการกับเราหากไม่ดีใช้บริการครั้งเดียว

     ไม่ว่ากันครับ

 

 

 

รับล้างแอร์ แก้ไขน้ำแอร์รั่ว 24 ชั่วโมง

ล้างแอร์เวลา 18.00-21.00 น. คิดเครื่องละ 1000 บาท 

ล้างแอร์เวลา 21.00-24.00 น. คิดเครื่องละ 1500 บาท

ล้างแอร์เวลา 24.00-05.00 น. คิดเครื่องละ 2000 บาท

 

ล้างแอร์ติดผนังเริ่มต้น500 บาท

 

ล้างแอร์แขวน เริ่มต้น 800 บาท
 
ล้างแอร์ 4 ทิศทางเริ่มต้น 1200 บาท
 
Visitors: 33,266