การเลือกใช้ BTU AIR

 • ตารางการเลือก BUT AIR เบื้องต้น

 • ฺBTU (บีทียู)

  ห้องปกติ

  ห้องโดนแดด

  9,000

  12-15 ตร.ม. 

  11-14 ตร.ม.

  12,000

  16-20 ตร.ม. 

  14-18 ตร.ม.

  18,000

  24-30 ตร.ม. 

  21-27 ตร.ม.

  21,000

  28-35 ตร.ม.

  25-32 ตร.ม.

  24,000

  32-40 ตร.ม. 

  28-36 ตร.ม.

  25,000

  35-44 ตร.ม. 

  30-39 ตร.ม.

  30,000

  40-50 ตร.ม. 

  35-45 ตร.ม.

  35,000

  48-60 ตร.ม. 

  42-54 ตร.ม.

  48,000

  64-80 ตร.ม. 

  56-72 ตร.ม.

  บีทีย (BTU) ย่อมาจาก British Thermal Unit คือ หน่วยที่ใช้วัดปริมาณความร้อนหน่วยหนึ่ง ( ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในระบบของแอร์ ) สามารถเทียบได้กับหน่วยจูลหรือแคลอรีในระบบสากล โดยที่ความร้อน 1 BTU

  คือปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 ปอนด์มีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 องศาฟาเรนไฮด์ แอร์นั้นจะวัดกำลังความเย็นหรือความสามารถในการดึงความร้อน (ถ่ายเทความร้อน) ออกจากห้องปรับอากาศในหน่วยบีทียู ( BTU ) เช่นแอร์ขนาด 9,000 บีทียูต่อชั่วโมง หมายความว่าแอร์เครื่องนั้นมีความสามารถในการดึงความร้อนออกจาก ห้องปรับอากาศ 9,000 บีทียูภายในเวลา 1 ชั่วโมง

  ทำไมต้องเลือก BTU แอร์ ให้พอเหมาะกับขนาดของห้อง

       1. ถ้าเลือก BTU สูงไป คอมเพรสเซอร์จะทำงานตัดบ่อยเกินไป ทำให้ประสิทธิ์ภาพในการทำงานลดน้อยลง ทำให้ความชื้นในห้องสูง ไม่สบายตัวและที่สำคัญราคาแพงและสิ้นเปลื้องพลังงาน

        2. ถ้าเลือก BTU ต่ำไป คอมเพรสเซอร์จะทำงานตลอดเวลา เพราะความเย็นห้องไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ จะทำให้เปลืองไฟ สิ้นเปลื้องพลังงานและเครื่องเสียเร็ว

  สรุปก็คือ การเลือกขนาด BTU ของแอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของห้อง จะช่วยให้แอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลื้องพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

Visitors: 33,280