ปริมาณลมแอร์/ฝั่งคอยล์เย็น

การไหลเวียนของอากาศ

หากเราต้องการทราบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของแอร์หลังจากเติมน้ำยาเสร็จแล้วจะต้องวันปริมาณลมที่คอย์ลเย็นด้วย ปริมาณลมที่เหมาะสมของแอร์แต่ละบีทียูมีดังนี้

    BTU/H                     ปริมาณลม (CFM)

12,000 BTU/H              400 CFM

18,000 BTU/H              600 CFM

24,000 BTU/H              800 CFM

Visitors: 33,267