การคำนวณหา BTU AIR

สูตรการคำนวณ BTU 

BTU = พื้นที่ห้อง ( กว้าง x ยาว ) x ค่าสัมประสิทธ์
ค่าสัมประสิทธ์แบ่งได้ 2 ประเภท 
600 - 700 = ห้องที่มีความร้อนน้อยใช้เฉพาะกลางคืน
700 - 800 =ห้องที่มีความร้อนสูงใช้กลางวันมาก

เช่นมีห้องกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร จะต้องหาเป็นตารางเมตรก่อนดังนี้

                      *ห้องกว้างยาว 4 x 4 = 16 ตรม.

ลูกค้าแจ้งว่าใช้แอร์เฉพาะกลางคืน จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ 700

                      *16 x 700 = 11,200 BTU

แต่แอร์ที่มีขายในตลาดส่วนใหญ่ จะเป็น 12,000 BTU             

 

Visitors: 33,266