ตั้งเวลารถน้ำต้นไม้

รับติดตั้งระบบเปิดปิดสปริงเกอร์น้ำ

 รับติดตั้งระบบสปริงเกอร์น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้เวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน ๆ หรือสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลารดน้ำต้นไม้

คุณสมบัติคือ

1. สามารถตั้งเวลาการเปิด - ปิด การรถน้ำต้นไม้ได้ เช่น ต้องการให้รดน้ำต้นไม้ ตอน 6 โมงเช้าเป็นเวลา 5 นาที และตอน 5 โมงเย็น เป็นเวลา 10 นาที ได้

2. สามารถตั้งเวลาการเปิด - ปิด น้ำในโถฉี่

3. สามารถตั้งเวลาการเปิด - ปิด ไฟฟ้าภายในหรือภายนอกบ้านได้ เช่นในกรณีเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านแต่ต้องการให้เปิด - ปิด ไฟหน้าบ้านช่วง 6 โมงเย็น จนถึง 6 โมงเช้า ได้

4. สามารถตั้งเวลาการเปิด - แอร์ ภายในบ้านและโรงงาน หรือ อาคารสำนักงานต่าง ๆ 

5. สามารถตั้งเวลาการเปิด - ปิดประตูม้วนไฟฟ้าได้

Visitors: 33,266