ป้องกันขโมยขึ้นบ้าน

ชุดป้องกันขโมยขึ้นบ้าน

     รับจัดชุดป้องกันขโมยขึ้นบ้านโดยใช้ MOTION DETECTOR เป็นตัวตรวจจับ

1. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ ติดตามข้างบ้าน ติดหน้าบ้าน ติดหลังบ้าน แล้วให้มี แสง เสียงเตือน หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ยินดีให้คำปรึกษา

Visitors: 33,266