รับติดตั้งโคมไฟฟ้าในบ้าน

รับติดตั้งโคมไฟในบ้าน

     เนื่องจากมีลูกค้าหลายท่านที่ต้องการติดตั้งโคมไฟในบ้านแต่ต้องการซื้อมาเองแล้วหาช่างติดตั้งไม่ได้ ทางเราจึงเห็นเปิดให้บริการเกี่ยวกับรับติดตั้งโคมไฟขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยทางเราคิดค่าบริการดังต่อไปนี้


โคมไฟติดบนฝ้า (ฝ้าสามารถขึ้นได้)

เดินสายไฟไม่เกิน 4 เมตร ราคาค่าแรงรวมค่าของ 2500 บาท

เดินสายไฟเกิน    4 เมตร คิดเพิ่มเมตรละ 70 บาท 

Visitors: 33,266