รับติดตั้งพัดลมดูดอากาศ

รับติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

รับติดตั้งพัดลมดูดอากาศ

    ราคาพัดลมดูดอากาศ

 พัดลมดูดอากาศติดผนัง 

PANASONIC      6" ราคา   1200 บาท
PANASONIC      8" ราคา   1400 บาท
PANASONIC     10" ราคา  1600 บาท
PANASONIC     12" ราคา  1800 บาท
MITSUBISHI      8" ราคา  1600 บาท
MITSUBISHI    10" ราคา  1800 บาท
MITSUBISHI    12" ราคา  2000 บาท
HATARI            8" ราคา    990 บาท
HATARI           10" ราคา  1200 บาท
HATARI           12" ราคา  1400 บาท

 

พัดลมดูดอากาศ ติดเพดานแบบมีท่อ
PANASONIC    4"      ราคา 2500 บาท
PANASONIC    6"      ราคา 3000 บาท
PANASONIC   10"     ราคา 4200 บาท
MITSUBISHI    4"     ราคา 2800 บาท
MITSUBISHI    6"     ราคา 4500 บาท
HATARI           4"     ราคา 2200 บาท
HATARI           6"     ราคา 2900 บาท
อุปกรณ์ต่อร่วมกับพัดลมดูดอากาศแบบติดเพดาน
ท่อลม               5 เมตร     1200 บาท
ท่อลม             10 เมตร     1400 บาท
ฝาปิดทางออก                    460 บาท


พัดลมดูดอากาศติดกระจก
PANASONIC     6"     ราคา 950 บาท
PANASONIC     8"     ราคา 1200 บาท
MITSUBISHI    8"     ราคา 1400 บาท
HATARI           6"     ราคา 850 บาท
HATARI           8"     ราคา 1150 บาท


ค่าแรงติดตั้ง

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดเพดาน (ไม่ต่อท่อ)             ราคา 2000 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดเพดาน (แบบต่อท่อ)           ราคา 3500 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดผนัง    (ผนังอิฐมวลเบา)      ราคา 2500 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดผนัง    (ผนังปูนสำเร็จ)        ราคา 3500 บาท ไม่รวมค่าของ

 

Visitors: 33,266