รับติดตั้งไฟฟ้าในบ้าน

รับติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน

รับงานไฟฟ้าภายในอาคาร

รับงานไฟฟ้าในโรงงาน

รับเปลี่ยนหลอดไฟรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่ Led 

รับเดินไฟเพิ่มปลั๊กเพิ่มหลอดไฟราคางานไฟฟ้า

แสงสว่าง          จุดละ           700     บาท

ปลั๊กไฟ             จุดละ          850     บาทVisitors: 33,266