พัดลมดูดอากาศติดฝ้า

การติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบฝังฝ้ามี 2 แบบ 

แบบที่ 1 พัดลมดูดอากาศแบบฝังฝ้าแบบไม่ต่อท่อ 

            หลักการในการพิจารณาสำหรับการติดตั้งแบบนี้ 

1.1. เหนือฝ้าจะต้องมีช่องที่อากาศถ่ายเทได้เช่น ลอนคู่ของกระเบื้อง หรือ ช่องระบายอากาศที่ทำไว้ตั้งแต่แรก เอาง่าย ๆ คือ ต้องมีทางที่อากาศที่เราจะดูดออกมีทางไป

แบบที่ 2 พัดลมดูดอากาศแบบฝังฝ้าแบบต่อท่อ 

            หลักการในการพิจารณาสำหรับการติดตั้งแบบนี้

2.1. เหนือฝ้าไม่มีช่องระบายอากาศออกได้เลยเช่น คอนโดส่วนใหญ่ จะเป็นฝ้าแบบปิด แต่สิ่งที่สำคัญในการติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบนี้คือ คนจะต้องขี้นได้เพื่อขึ้นไปเจาะ หรือ เดินท่อ


ค่าแรงติดตั้ง

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดเพดาน (ไม่ต่อท่อ)             ราคา 2500 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดเพดาน (แบบต่อท่อ)           ราคา 3500 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดผนัง    (ผนังอิฐมวลเบา)      ราคา 2500 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดผนัง    (ผนังปูนสำเร็จ)        ราคา 4500 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมโรงงานและฟาร์ม                                ราคา 5000 บาท  ไม่รวมค่าของ

หมายเหตุ

*****ราคาค่าแรงติดตั้งนี้เป็นราคาเงินสดเท่านั้นหากเป็นการเสนอในนามบริษัทมีการหัก 3% ขอสงวนสิทธิ์ในการบวกราคาเพิ่มขึ้น*****

*****ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งให้เข้าหน้างานในวันหยุดหากลูกค้าอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรค์ลูกค้าจะต้องขออนุญาติกับทางนิติบุคคลให้เรียบร้อยหากทางช่างเข้าหน้างานแล้วไม่สามารถปฎิบัติงานได้

         ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าเสียเวลาและค่าน้ำมันให้กับทางช่าง 1500 *****


  

Visitors: 33,268