พัดลมดูดอากาศติดผนัง

การติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบผนังมี 2 แบบ

แบบที่ 1 พัดลมดูดอากาศแบบติดผนังแบบผนังปูน

            หลักการในการพิจารณาสำหรับการติดตั้งแบบนี้ 

1.1. การติดแบบผนังลูกค้าจะต้องคำนึงถึงการที่ช่างจะต้องเจาะรูผนังบ้านของท่าน หากปูนเก่าอาจจะมีการแตกร้าว บ้างดังนั้นช่างจะต้องทำการกรีดผนังก่อน และการกรีดผนังจะทำให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายทั่วห้อง ส่วนนี้ลูกค้าจะต้องรับให้ได้ หากรับไม่ได้แนะนำให้ติดแบบเพดานหรือฝ้าจะดีกว่า 

แบบที่ 2 พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก

            หลักการในการพิจารณาสำหรับการติดตั้งแบบนี้

2.1. การติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบกระจกจะหาช่างในการกรีดกระจกยากมากเพราะ กระจก 1 บานมีราคาสูงซึ่งมีอัตราการเสียงในการแตกของกระจก ดังนั้น จึงไม่ค่อยพบเจอช่างรับติดกระจกสักเท่าไหร่ เพราะหากกระจกของลูกค้าแตกไป ช่างมองว่าจะไม่คุ้มกับค่าแรง แต่ถึงมีราคาก็จะสูง
ค่าแรงติดตั้ง

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดเพดาน (ไม่ต่อท่อ)             ราคา 2500 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดเพดาน (แบบต่อท่อ)           ราคา 3500 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดผนัง    (ผนังอิฐมวลเบา)      ราคา 2500 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดผนัง    (ผนังปูนสำเร็จ)        ราคา 4500 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมโรงงานและฟาร์ม                                ราคา 5000 บาท  ไม่รวมค่าของ

หมายเหตุ

*****ราคาค่าแรงติดตั้งนี้เป็นราคาเงินสดเท่านั้นหากเป็นการเสนอในนามบริษัทมีการหัก 3% ขอสงวนสิทธิ์ในการบวกราคาเพิ่มขึ้น*****

*****ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งให้เข้าหน้างานในวันหยุดหากลูกค้าอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรค์ลูกค้าจะต้องขออนุญาติกับทางนิติบุคคลให้เรียบร้อยหากทางช่างเข้าหน้างานแล้วไม่สามารถปฎิบัติงานได้

         ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าเสียเวลาและค่าน้ำมันให้กับทางช่าง 1500 *****

Visitors: 33,267