พัดลมดูดอากาศโรงงาน

รับติดตั้งพัดลมระบายอากาศโรงงาน

รับติดตั้งพัดลมระบายอากาศสำหรับโรงงาน ,โรงยิม , ฟาร์ม,โกดัง   

เหมาะสำหรับการใช้งานระบายอากาศในฟาร์มการเกษตรต่าง ๆ เช่น ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู โรงเรือนเพาะชำ

พัดลมฟาร์ม (Agricultural Farm Fan)

พัดลมดูดอากาศ ดูดอากาศเสีย อากาศร้อน ความชื้น เพื่อให้อากาศไหลเวียน ถ่ายเทอากาศเสีย

พัดลมคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการเช่าและรับติดตั้งพัดลม ท่อส่งลม พัดลมดูดอากาศ เพื่อระบายอากาศ 

ถ่ายเทความร้อน เหมาะสำหรับงานรับเหมา ตกแต่งภายใน งานก่อสร้าง ใต้ดิน

ในอดีตพัดลมดูดอากาศ อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักและจำเป็นมากนักแต่ปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพราะห้องครัวตามบ้าน 

ในสมัยก่อนจะอยู่นอกตัวบ้านและมีอากาศถ่ายเทที่ดีไม่ทึบอับและไม่มีปัญหากลิ่นควันรบกวนเวลาทำอาหารแต่ในปัจจุบันนี้ 

จากความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปสถานที่พักอยู่อาศัยกลายเป็นอาคารชุดที่แออัดคับแคบและมีการรวมพื้นที่ใช้สอยของห้องต่างๆไว้ในพื้นที่ที่จำกัด

ทำให้ระบบถ่ายเทอากาศไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อทำอาหารแต่ละครั้งก็เกิดควัน กลิ่นและความร้อน 


ค่าแรงติดตั้ง

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดเพดาน (ไม่ต่อท่อ)             ราคา 2500 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดเพดาน (แบบต่อท่อ)           ราคา 3500 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดผนัง    (ผนังอิฐมวลเบา)      ราคา 2500 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดผนัง    (ผนังปูนสำเร็จ)        ราคา 4500 บาท ไม่รวมค่าของ

ติดตั้งพัดลมโรงงานและฟาร์ม                                ราคา 5000 บาท  ไม่รวมค่าของ

หมายเหตุ

*****ราคาค่าแรงติดตั้งนี้เป็นราคาเงินสดเท่านั้นหากเป็นการเสนอในนามบริษัทมีการหัก 3% ขอสงวนสิทธิ์ในการบวกราคาเพิ่มขึ้น*****

*****ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งให้เข้าหน้างานในวันหยุดหากลูกค้าอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรค์ลูกค้าจะต้องขออนุญาติกับทางนิติบุคคลให้เรียบร้อยหากทางช่างเข้าหน้างานแล้วไม่สามารถปฎิบัติงานได้

         ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าเสียเวลาและค่าน้ำมันให้กับทางช่าง 1500 *****


Visitors: 33,266