การติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์

การติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์

ข้อควรระวัง

1.อุปกรณ์ทางไฟฟ้าต่าง ๆ ควรได้รับการติดตั้งและบำรุงรักษาโดยช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทางไฟฟ้า

2.กระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกไปทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินพิกัดกระแสของเมนเบรกเกอร์ หรือข้อจำกัดอื่น  (ขอให้ดูรายละเอียดจากด้านข้างของตัวเบรกเกอร์)

3.ต้องตัดกระแสไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟ และติดป้ายแจ้งให้ผู้อื่นทราบระหว่างปฎิบัติงาน

4.ด้านในกล่องโหลดเซ็นเตอร์ ได้ติดสติ๊กเกอร์เพื่อให้ผู้ติดตั้งเขียนชี้บ่งการใช้งานของเบรกเกอร์แต่ละตัว

5.ต้องปิดแผ่นปิดช่องว่าง บนช่องว่างที่ไม่ได้ทำการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์

6.ผู้ใช้งานโหลดเซ็นเตอร์ ควรเก็บคู่มือการติดตั้งไว้

ขั้นตอนการติดตั้ง

1.เปิดหรือถอดฝาเหล็กด้านนอกและด้านในออก

2.จัดวางตำแหน่งของโหลดเซ็นเตอร์เพื่อขันสกรูยึดกับฝาผนัง

3.เตรียมสายไฟเพื่อนำมาต่อเชื่อมตามช่องที่เตรียมไว้

4.เตรียมสายไฟที่ต้องใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละตำแหน่ง ตามการใช้งานต่าง ๆ 

5.ติดตั้งเมนเบรกเกอร์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์

6.ต่อสายไฟ

 

 

ขอขอบคุณเครดิตข้อมูลจากเอกสารคู่มือ bticino

Visitors: 33,268