ตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

รับออกแบบติดตั้งชุดตั้งเวลาเปิดปิดไฟบ้าน

รับออกแบบติดตั้งชุดตั้งเวลาเปิดปิดพัดลมระบายอากาศตามโรงแรม

รับออกแบบติดตั้งชุดตั้งเวลาเปิดปิดปั้มน้ำ

รับออกแบบติดตั้งชุดตั้งเวลาเปิดปิดวาว์ลน้ำ

ลักษณะเงื่อนไขการตั้งเวลาที่สามารถทำได้

1. สามารถตั้งเวลาเปิดปิดเป็นสัปดาห์ได้เช่น ต้องการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเปิดทำงาน

    1.1.วันจันทร์ เปิด 8.00 น. ปิด 17.00 น.

    1.2.วันอังคาร เปิด 8.00 น. ปิด 17.00 น.

    1.3.วันพุธ เปิด 8.00 น. ปิด 17.00 น.

    1.4.วันพฤหัสบดี เปิด 8.00 น. ปิด 17.00 น.

    1.5.วันศุกร์ เปิด 8.00 น. ปิด 17.00 น.

    1.6.วันเสาร์ เปิด 8.00 น. ปิด 17.00 น.

    1.7.วันอาทิตย์ เปิด 8.00 น. ปิด 17.00 น.

2. สามารถตั้งเวลาเปิดปิดเป็นสัปดาห์ได้เช่น ต้องการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเปิดทำงาน

    2.1.วันจันทร์ เปิด 17.00 น. ปิด 8.00 น.

    2.2.วันอังคาร เปิด 8.00 น. ปิด 17.00 น.

    2.3.วันพุธ เปิด 9.00 น. ปิด 15.00 น.

    2.4.วันพฤหัสบดี เปิด 16.00 น. ปิด 9.00 น.

    2.5.วันศุกร์ เปิด 7.00 น. ปิด 19.00 น.

    2.6.วันเสาร์ เปิด 11.00 น. ปิด 12.00 น.

    2.7.วันอาทิตย์ เปิด 8.00 น. ปิด 17.00 น.

3. สามารถตั้งเวลาเปิดปิดเป็นสัปดาห์ได้เช่น ต้องการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเปิดทำงาน

    3.1.วันจันทร์      เปิด 3 นาที ปิด 10 นาที

    3.2.วันอังคาร     เปิด 3 นาที ปิด 10 นาที 

    3.3.วันพุธ         เปิด 3 นาที ปิด 10 นาที

    3.4.วันพฤหัสบดี เปิด 3 นาที ปิด 10 นาที

    3.5.วันศุกร์        เปิด 3 นาที ปิด 10 นาที

    3.6.วันเสาร์       เปิด 3 นาที ปิด 10 นาที

    3.7.วันอาทิตย์    เปิด 3 นาที ปิด 10 นาที

นี่เป็นตัวอย่างในการตั้งเวลาเบื้องต้นเท่านั้นยังมีฟังก์ชั่นอีกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สามารถสอบถามมาได้ครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับ

Visitors: 33,266